Alois Fuchs

5.000,00 € Gespendet am: 27.12.2018

Jo Warken

1.000,00 € Gespendet am: 25.11.2018

Michael Warken

1.000,00 € Gespendet am: 04.12.2018

BKS GmbH

750,00 € Gespendet am: 20.12.2018

Rudi Niehren

550,00 € Gespendet am: 28.11.2018

armin schütz

280,00 € Gespendet am: 07.12.2018

Bestattungsinstitut Jung Selbach

250,00 € Gespendet am: 19.12.2018

Schreinerei Jung Selbach

250,00 € Gespendet am: 19.12.2018

Markus Huber

250,00 € Gespendet am: 27.11.2018

Michael und Yvonne Scholl

230,00 € Gespendet am: 26.11.2018

Christian Henkes

220,00 € Gespendet am: 25.11.2018

Norri

Gespendet am: 29.11.2018

Peregrin Maier - Parkhotel Weiskirchen

200,00 € Gespendet am: 07.12.2018

Toni Lauck

200,00 € Gespendet am: 07.12.2018

OwaligaScholl

200,00 € Gespendet am: 04.12.2018

Jörg Feid

200,00 € Gespendet am: 25.11.2018

Eric Hülsberg

200,00 € Gespendet am: 24.12.2018

Rudi Geßner

200,00 € Gespendet am: 26.11.2018

Albert Schwarz

120,00 € Gespendet am: 17.12.2018

Berthold und Marianne Holz

100,00 € Gespendet am: 15.01.2019

Hans Lauck

100,00 € Gespendet am: 15.01.2019

Matthias Horras

100,00 € Gespendet am: 26.11.2018

Kurt Karthein

100,00 € Gespendet am: 25.11.2018

Michael Backes

100,00 € Gespendet am: 29.11.2018

Hermann Wöllner

100,00 € Gespendet am: 25.11.2018

Martin Backes

100,00 € Gespendet am: 12.12.2018

Nikolas Wilhelm

100,00 € Gespendet am: 27.11.2018

Pascal Jenny Malte Petry

80,00 € Gespendet am: 29.11.2018

Sebastian Holz

70,00 € Gespendet am: 02.12.2018

Andreas Kirsch

50,00 € Gespendet am: 21.12.2018

Hermann Josef Schmidt

50,00 € Gespendet am: 21.12.2018

Christa und Peter Schmit

50,00 € Gespendet am: 21.12.2018

Edgar Besch

Gespendet am: 21.12.2018

Nicolas Krotten

50,00 € Gespendet am: 07.01.2019

Dirk Cullmann

50,00 € Gespendet am: 25.11.2018

Tobias Scholl

50,00 € Gespendet am: 25.11.2018